Uroczyste zakończenie XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

23 września 2016 r. uroczystą galą zakończył się XIII Lubelski Festiwal Nauki, któremu przewodniczył  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.  Tygodniowe Święto Nauki pod hasłem „Nauka źródłem inspiracji” zgromadziło liczną publiczność w różnym wieku, aktywnie biorącą udział w 1243 projektach przygotowanych przez 42 współorganizatorów tego wydarzenia. Aż 1730 osób było bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie projektów.

 

XIII edycja Festiwalu odbywała się w Chełmie, Dęblinie, Lublinie, Puławach, Stalowej Woli i w Zamościu. Tradycyjnie największą liczbą projektów mogły wykazać się uczelnie akademickie Lublina, a sam Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował ich 174, w tym na Lubelski Piknik Naukowy: 24 projekty.

Na stronie internetowej Festiwalu dokonano  35 801 rezerwacji na te projekty, które jej wymagały.  Dodatkowo  odbyło się 218 projektów, w których można było uczestniczyć bez rejestracji.

Podczas gali zamknięcia wyróżniono koordynatorów z poszczególnych instytucji oraz najlepsze projekty. Koordynatorem Festiwalu ze strony UP w Lublinie była w tym roku dr inż. Izabela Kot, a nagrodzone projekty to:
– najpopularniejszy z największą liczbą odwiedzających:
„Stwórz swoją własną kulę kąpielową” autorstwa mgr inż. Magdaleny Kurzyny-Szklarek, dr hab. Marzeny S. Brodowskiej
– najlepszy projekt piknikowy:
„Ziołowy Zakątek” autorstwa  dr hab.  Katarzyny Dzidy
– najlepszy projekt studencki:
„Czym otruto Królewnę Śnieżkę” autorstwa dr hab. Magdaleny Krauze, Adrianny Rafalskiej, Katarzyny Abramowicz

Gratulacje na ręce organizatorów – przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XIII LFN, profesora Andrzeja Borowego – złożył przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin (partnera Festiwalu) dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Mariusz Sagan. W krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie wspólnych projektów podejmowanych przez środowisko naukowe oraz sprawną organizację tegorocznej edycji.

„Warto podkreślić pewien uniwersalizm formuły festiwalowej.” – powiedział prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, profesor Zbigniew Grądzki –  „Proszę zwrócić uwagę, że dzięki prostej formie przekazu informacji naukowych – nie poprzez skomplikowane wzory, słupki i diagramy – ale właśnie poprzez gry dydaktyczne, zabawę,  te treści naukowe są łatwe i przyjemne w odbiorze, niezależnie od grupy wiekowej. Tu warto również zwrócić uwagę na  Lubelski Piknik Naukowy, gdzie poszczególne stoiska odwiedzały całe rodziny, niekiedy wielopokoleniowe.”

Kontynuując, profesor Z. Grądzki zaznaczył, że „Lubelski Festiwal Nauki jest przedsięwzięciem organizowanym na wielką skalę. O rozmiarze tej skali świadczą cyfry – tysiące odwiedzających, zarejestrowanych osób, blisko 1300 odrębnych projektów, bardzo zróżnicowana tematyka. To wszystko łącznie uświadamia nam, jak wielką pracę należało wykonać, aby sprostać zadaniom postawionym przed organizatorami, a zatem w imieniu władz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie składam podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób były zaangażowane w działania organizacyjne tego przedsięwzięcia: studentom, pracownikom, partnerom, sponsorom.”

Kończąc przemówienie, prorektor Z. Grądzki odniósł się do nowej, ministerialnej strategii rozwoju nauki w Polsce, opartej na trzech filarach. Jeden z nich to „Nauka dla Ciebie” i w ramach jego założeń, tłumacząc go najprościej: uczeni, naukowcy powinni wyjść z murów uczelni i pokazać to co robią szerokiej rzeszy społeczeństwa. „Szanowni Państwo, możemy wszyscy powiedzieć: nihil novi sub sole ponieważ od 13 lat właśnie to w Lublinie robimy: wychodzimy z murów uniwersyteckich i przedstawiamy w sposób przystępny, popularnonaukowy, to co jest skomplikowane i to co jest najpiękniejsze w nauce.”

Jednym z głównych punktów programu zakończenia było przekazanie  przez profesora Andrzeja Borowego symbolu LFN – grawerowanej statuetki – na ręce prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Iwony Niewiadomskiej, prof. KUL. Uczelnia ta będzie koordynować prace nad XIV edycją Lubelskiego Festiwalu Nauki w 2017 roku.

Galę uświetnił koncert finałowy Hanki Rybki z zespołem pt. „ Muzyka inspirowana tradycją”.

[BPU]