Immatrykulacja wydziałowa – harmonogram. Dzień 3.10.2016 dniem rektorskim

 

 

IMMATRYKULACJA WYDZIAŁOWA DLA STUDENTÓW I ROKU

 

 

Uroczystość wręczenia indeksów studentom I roku studiów stacjonarnych i kierunku weterynaria (studia stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się 3 października 2016 r. (poniedziałek) zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik*).

 

Dzień 3 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku (tylko studenci studiów stacjonarnych i kierunku weterynaria –  studia stacjonarne i niestacjonarne). Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 4 października 2016 r. zgodnie z rozkładem zajęć zamieszczonym na stronie www

 

Uroczystość wręczenia indeksów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe (należy sprawdzić terminarz zjazdów).

 

 


 

 

DO/0137/5/2016

 

 

KOMUNIKAT

 

DZIEŃ 3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU OGŁASZAM

 DNIEM REKTORSKIM

WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH: STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH WIECZOROWYCH

w związku z immatrykulacją wydziałową

 

 

REKTOR 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

 

 

 


 

 

*Załącznik 

 

 

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI

 W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

 

3 października 2016 r.

 

Lp.

Wydział

 

Miejsce immatrykulacji

Godziny

1.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

9.00  -11.00

 

 

2.

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

11.30 – 13.30

 

3.

Wydział Inżynierii Produkcji

 

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

14.00– 16.00

 

 

4.

Wydział Agrobioinżynierii

 

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 ul. Akademicka 15

 

 

16.30-18.30

 

 

5.

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

AULA AGRO

 ul. Akademicka 15

 

 

 

11.00-12.30

6.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

AULA AGRO

 ul. Akademicka 15

 

 

 

13.00 -14.30