Po raz dziesiąty nagrodzą prace magisterskie

 

 
Trwa X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 20 października 2016 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł, publikacje i staże.
 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz dziesiąty ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Prace konkursowe o kulturze polskiej powinny nawiązywać do problematyki promocji kultury w kraju i za granicą, wpływu dokonań wybitnych twórców i instytucji na wizerunek Polski, wpływu inicjatyw społeczno-kulturalnych na rozwój regionów i kraju, promocji Polaków i ich twórczości w obrębie kultury, dobrych praktyk w zarządzaniu instytucjami kultury.

 

 

 

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. 

 

Na przestrzeni dotychczasowej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 
  • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB
  • Streszczenie pracy
  • Notkę biograficzną autora
  • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
  • Kopię promotorskiej recenzji pracy
 
 
Termin zgłoszeń upływa 20.10.2016 r.
 

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).