Egzamin z praktyk zawodowych

 
Uwaga Studenci !!! 
 

Biura Praktyk i Karier Studenckich informuje, że dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego odbywających praktyki w roku akademickim 2015/2016 egzaminy z praktyk odbędą się w dniach  15 – 30 września  2016 roku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dla poszczególnych Wydziałów.  Studenci przystępujący do egzaminu z praktyk powinni mieć ze sobą indeks, legitymację studencką oraz szczegółowo wypełniony dzienniczek!

 

 ***

 

Informacje o egzaminach z praktyk  – daty, miejsce egzaminu, kierunki, specjalności – dostępne na stronach konkretnych wydziałów.