Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika do Działu Technologii Multimedialnych na stanowisko specjalisty ds. nagłośnienia i  oświetlenia na podstawie umowy o pracę, w systemie równoważnego czasu pracy.

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika do Działu Technologii Multimedialnych
na stanowisko specjalisty ds. nagłośnienia i  oświetlenia
na podstawie umowy o pracę,  w systemie równoważnego czasu pracy.

 
 
Wymagania wobec kandydata:

·         wykształcenie  co najmniej średnie techniczne,

·         znajomość sprzętu nagłośnieniowego i audiowizualnego,

·         znajomość obsługi komputera / poczta elektroniczna, pakiet MS Office, Internet/.

Dodatkowym atutem będą:

·         udokumentowane minimum 2 lata pracy przy obsłudze technicznej sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w zakresie wydarzeń scenicznych np. teatralnych, klubowych, konferencyjnych,

·         znajomość sprzętu oświetleniowego, w tym systemów DMX wraz ze sterownikiem oświetlenia ALFA,

·         umiejętność obsługiwania analogowych i cyfrowych mikserów audio.

Wymagane dokumenty:

·         cv i list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

·         kserokopie  dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie.

 
 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13 p. 257 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy DTM” lub przesłać poczta na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Dział Spraw Pracowniczych,20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 w terminie do dnia 25 września 2016 r.