Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 50 Rektora UP w Lublinie z dnia 16 września 2015 r. oraz regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego doktoranci składają do kierownika studiów doktoranckich za pośrednictwem Działu Organizacji Studiów w terminie od 21 września do 5 października.