Uroczyste przekazanie władzy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

31 sierpnia 2016 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ustępujący członkowie władz Uczelni przekazali symbolicznie władzę swoim następcom, których czteroletnia kadencja rozpocznie się 1. września br.

 

 

 

Profesor Wesołowski w swoim przemówieniu krótko podsumował minione  lata,   w szczególności podkreślając inwestycje budowlane i rozwój infrastruktury. Słowa podziękowania od Rektora za pracę w minionej kadencji skierowane były do wszystkich członków społeczności akademickiej naszej Uczelni.

 

 

 

 

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań dla prorektorów, dziekanów i prodziekanów kadencji 2012-2016 oraz dla przedstawiciel administracji centralnej.

 

W dalszej części spotkania Rektor – prof. dr hab. Marian Wesołowski  – przekazał insygnia władzy w postaci łańcucha i berła rektorskiego swojemu następcy – prof. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi. Wraz z nim władzę objęli nowi prorektorzy, dziekani i prodziekani.

 

 

 

 

 

W drugiej części uroczystości, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, jedenasty Rektor naszej Uczelni, w swoim przemówieniu podziękował tym, którzy do tej pory pracowali na wizerunek Uniwersytet. Wraz z prof. dr hab. Haliną Buczkowską wręczył prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu kwiaty, jako symboliczny wyraz podziękowań za minioną kadencję.

 

 

 

Profesor Litwińczuk podzielił się z zebranymi swoimi planami, co do przyszłości Uczelni, wskazując stojące przed nią wyzwania w dziedzinie edukacji, gospodarstw doświadczalnych i rozwoju kadry naukowej. Wyraził nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się sprostać tym wyzwaniom.

 

 

 

 

 

 

[tekst,  zdjecia:  BPU]