XIV edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłasza XIV edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

 

Za pracę naukową uważa się:

1)    rozprawę habilitacyjną,
2)    cykl publikacji powiązanych tematycznie stanowiący podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego,
3)    rozprawę doktorską,
4)    pracę magisterską,
5)    pracę licencjacką.
 

Termin nadsyłania prac: 20 października 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2016 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres:

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Patentowego.