VII Konkurs na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej

 

Polska Akademia Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaprasza do udziału w VII Konkursie na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej, które zostały przygotowane w okresie od lipca 2014 do czerwca 2016 roku. Przyjmowane są prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie), prace doktorskie i habilitacyjne, a także inne prace książkowe o charakterze naukowym.

Autorzy zwycięskich prac zostaną uhonorowani dyplomami oraz upominkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także będą mogli się ubiegać o wyjazd na seminarium do Olimpii organizowane przez Międzynarodową Akademię Olimpijską.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie streszczenia pracy do dnia 30 września 2016 roku.
 

Więcej informacji na stronie organizatora. 

Wszelkie zapytania należy kierować na adres:

Magdalena Garlej
Polska Akademia Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Tel. 22 56 03 700/701
E-mail: