Konkurs NCBiR – kierunki kształcenia w językach obcych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego PO WER Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r.

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-1mpkpower332016/