Nasz pracownik laureatem V edycji konkursu MNiSW „Iuventus Plus”

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Jakubczyk została laureatem V edycji konkursu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Iuventus Plus". W konkursie złożono 894 wnioski, po ich rozpatrzeniu nagrodzono 56 osób z całej Polski, a nagroda dr Jakubczyk jest jedyną dla lubelskiego ośrodka naukowego.

Dr inż. Anna Jakubczyk jest pracownikiem Katedry Biochemii i Chemii Żywności – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii. Do konkursu zgłosiła projekt o nazwie „Charakterystyka peptydów uwalnianych z prekursorowych białek prosa w aspekcie ich aktywności fizjologicznej w chorobach zespołu metabolicznego.” Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do wyjaśnienia procesu uwalniania biologicznie  aktywnych peptydów z białek żywności oraz mogą mieć szczególne znaczenie w produkcji nowych preparatów żywności specjalnego przeznaczenia oraz dodatków do funkcjonalnej żywności. Koszt całkowity nagrodzonego projektu to 280 000 zł.

 

 

dr inż. Anna Jakubczyk

Celem programu „Iuventus Plus” jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. Program ma za zadanie pomóc młodym naukowcom w dalszym prowadzeniu badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, w tym przez promowanie prowadzonych badań i upowszechnianie osiągniętych wyników.

Gratulujemy!
 

 

[lista osób nagrodzonych na stronach MNiSW]
 

 

[BPU]