Stypendia dla studentów I roku

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 11 lipca 2016 roku rozpocznie rekrutację do V Edycji stypendiów akademickich. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami.

Stypendia przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia. Kierujemy do Państwa gorącą prośbę o pomoc w zainteresowaniu maturzystów – przyszłych studentów I roku – naszymi stypendiami.

Zachęcamy do udostępniania naszego plakatu https://www.fejj.pl/Uploads/plakatV.pdf  lub poniższego tekstu. Będziemy także wdzięczni za poinformowanie pracowników Państwa placówki o prowadzonej akcji, aby mogli zachęcić przyszłych studentów do skorzystania z pomocy.

 

Mamy nadzieję, że w tym roku również wielu studentów Państwa uczelni skorzysta z naszej pomocy.

 

Dziękujemy,
Zespół Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
 
***
 

Maturzysto!
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.  Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie:  www.fejj.pl  Fanpage na Facebook’u:  https://www.facebook.com/FEimJJ?fref=ts