2016

ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
1.    Bartoszek K., Skiba D. 2016. Circulation types classification for hourly precipitation events in Lublin (East Poland). Open Geosciences, 8, 1, 214–230, ISSN (Online) 2391-5447, DOI: 10.1515/geo-2016-0019.
2.    Bartoszek K., Węgrzyn A. 2016. The occurrence of hot weather in the Lublin-Felin and Czesławice in relation to atmospheric circulation (1966-2010). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Land Reclam.48 (1), 67-77.
3.    Borkowska H., Molas R., Skiba D., Machaj H. 2016. Yielding and energy value of virginia fanpetals in relation to the level of nitrogen fer-tilization. Acta Agrophys. 23(1), 5-14, il., bibliogr., streszcz., sum.
4.    Ćwintal M., Dziwulska-Hunek A., Sujak A. 2016. Yield parameters of old and young lucerne plants upon pre-sowing electromagnetic seed stimulation. Acta Agrophysica, 2016, 23(1), 15-29.
5.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Jabłońska-Trypuć A., Taraseviciene Z., Kubat-Sikorska A., 2016, Charakterystyka i właściwości użytkowe surowców miętowych. Towaroznawcze Problemy Jakości 1(46), 93-105.
6.    Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Jakość ziela tymianku Thymus vulgaris L.) w zależności od metody i temperatury suszenia. Towaroznawcze Problemy Jakości 2(46), 38-47.
7.    Sawicka, B., Binkowicz, B., Krochmal-Marczak, B., Bienia, B., Hameed, T.S. 2016. Shaping the landscape on former farmland of south-eastern Poland. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(1), 51-68. ISSN 1644-0625; ISSN 2300-8504 (online). www.agricultura.acta.utp.edu.pl;
8.    Sawicka B., Barbaś P., Skiba D. 2016. Fluctuations of sodium, copper, zinc, iron and manganese in potato tubers in the organic and integrated production system. J. Elem., 21(2): 539-547, ISSN 1644-2296, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.865; http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/865/
9.    Sawicka, B., Hameed T.S., Noaema A.H., Krochmal-Marczak, B. 2016. Evaluation of agri-environmental programs used by farmers in south-eastern Poland. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(3), ISSN 1644-0625, ISSN 2300-8504 (online)
10.    Vaitkevičienė N., Jariene E., Danilcenko H., Sawicka B. 2016. Effect of biodynamic preparations on the content of some mineral elements and starch in tubers of three coloured potato cultivars. J. Elem., 21(3): 927-935, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.988
11.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Wójcik S. 2016. Badanie jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Towaroznawcze Problemy Jakości 3(48), 115-125. http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl
12.    Pszczółkowski P., Sawicka B., Lenartowicz T. 2016. Wpływ nawadniania na zawartość i plon skrobi wybranych odmian ziemniaka w trzech regionach Polski. Fragm. Agronom., 33(3), 1-18.
13.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B. 2016. Wpływ przechowywania ma jakość miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. Fragm. Agronom., 33(2)

MONOGRAFIE
1.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Żywność regionalna i tradycyjna w opinii mieszkańców powiatu krośnieńskiego. [w:] Żywność świadomego konsumenta. Red. K. Meleski, D. Walkowiak-Tomaczak, Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN: 978-83-7160-838-4, 94-103. http://www.foodsciences.edu.pl/monografie.html
2.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2016. Wartość odżywcza białka wybranych odmian ziemniaka. [w:] Bioprodukty – pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności. Red. G. Lewandowicz, J. Le Thanh-Blicharz. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-835-3, 56-64. http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/bioprodukty.pdf
3.    Sawicka B. 2016. Niedobory i nadmiar magnezu w krajowej diecie na przykładzie ziemniaka (w:) Magnez w rolnictwie. Red. K. Pyrzyńska. Wyd. MALAMUT – www.malamut.pl
4.    Sawicka B., Malinowska M., Skiba D., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B. 2016. Towaroznawcza ocena musztard na rynku europejskim [w:] Żywność świadomego konsumenta. Red. K. Meleski, D. Walkowiak-Tomaczak, Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN: 978-83-7160-838-4, 73-84. http://www.foodsciences.edu.pl/monografie.html
5.    Sawicka B., Noaema A.H., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Barbaś P. 2016. Wartość odżywcza bulw ziemniaka w warunkach stosowania bioregulatorów wzrostu [w:] Bioprodukty – pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności. Red. G. Lewandowicz, J. Le Thanh-Blicharz. Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-835-3, 65-73. http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/bioprodukty.pdf.
6.    Skiba D., Sawicka B. 2016. Możliwość wykorzystania bulw Helianthus tuberosus w produkcji żywności. Bioprodukty – pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności. Red. G. Lewandowicz, J. Le Thanh-Blicharz. Wyd. I. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-835-3, 47-55. http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/bioprodukty.pdf
7.    Skiba D., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Możliwość uprawy Heliantus tuberosus na cele energetyczne. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Data wydania: 2016-06-13. Monografia naukowa. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/8B19E6C9-44F9-68AE-01B0-D3D5DF6E9734 Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. ISBN: 978-83-65598-11-0, 112-123.
8.    Sawicka B., Hameed T.S., Skiba D. 2016. Potencjalne możliwości pozyskiwania surowca z biomasy słonecznika bulwiastego do celów energetycznych [w:] Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia. Redakcja: B. Zdunek, M. Olszówka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Data wydania: 2016-06-13. Monografia naukowa. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/8B19E6C9-44F9-68AE-01B0-D3D5DF6E9734 Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. ISBN: 978-83-65598-11-0, 124-138
9.    Sawicka B., Noaema A.H., Głowacka A. 2016. Próby prognozowania wielkości areału ziemniaka jako surowca do produkcji bioetanolu [w:] Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia. Redakcja: B. Zdunek, M. Olszówka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Data wydania: 2016-06-13. Monografia naukowa. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/8B19E6C9-44F9-68AE-01B0-D3D5DF6E9734. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. ISBN: 978-83-65598-11-0, 158-174.
10.    Sawicka B. 2016. Niedobory i nadmiar magnezu w krajowej diecie na przykładzie ziemniaka (w:) Magnez pierwiastek życia. Red. K. Pyrzyńska. Wyd. MALAMUT, Warszawa, ISBN: 978-83-934442-8-1 www.malamut.pl
11.    Sawicka B. 2016. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa [w:] Charakterystyka tematyki badawczej jednostek krajowych i zagranicznych reprezentowanych na konferencji. Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz Konferencja Naukowa: „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko”. Kraków, 12-14.06.2016, ISBN: 978-83-64758-36-2, 126-138.
12.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Stryjecka M., Sawicka B., Hameed T.S. Jakość mikrobiologiczna suszonych liści dwóch gatunków mięty (Mentha arvensis i M. rotundifolia) /Microbiological quality of dried leaves of two species of mint (Mentha arvensis i M. rotundifolia) [in:] Wybrane aspekty jakości żywności / Selected aspects of food quality. II. Helath safety of food. Ed. R. Zieliński, J. Żuchowski. Copyright by Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom, ISBN: 978-83-7789-402-6; 978-83-7789-427-9, 59-64.

REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
1.    Noaema A.H., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Applications of growth bioregulators. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 63. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
2.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2016. Wartość odżywcza białka wybranych odmian ziemniaka. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 64. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B., 2016. Wpływ przechowywania na ciemnienie miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 65. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
4.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Ciemnienie miąższu bulw wybranych odmian ziemniaka w warunkach nawożenia dolistnego. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 66.
5.    Skiba D., Sawicka B. 2016. Możliwość wykorzystania bulw Helianthus tuberosus w produkcji żywności. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 67. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
6.    Noaema A.H., Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2016. Wpływ preparatu Supporter1 na ograniczenie Rhizoctonia solani na bulwach ziemniaka. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02, 103. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf DOI: 10.13140/RG.2.1.3067.6249
7.    Sawicka B., Malinowska M., Skiba D. 2016. Towaroznawcza ocena musztard na polskim rynku. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej” Poznań, 5 lutego, 119. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
8.    Sawicka B., Malinowska M., Skiba B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Towaroznawcza ocena musztard na rynku lubelskim. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej: 25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej. Poznań, 05.02. 2016, 120, streszcz., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9.    Hameed T.S., Sawicka B., Skiba D. 2016. Functional Foods in the opinion of consumers of Lublin Region. Żywność funkcjonalna w opinii konsumentów Lubelszczyzny. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”. Poznań, 5 lutego, 121. http://www.pttzow.up.poznan.pl/files/2wlkp-konferencja/ksiazka_streszczen.pdf
10.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Farmers attitudes towards sustainable agriculture practices in Lublin province. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02., 198-199. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf  DOI: 10.13140/RG.2.1.3116.7766.
11.    Noaema A.H., Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2016. Wpływ preparatu Supporter1 na ograniczenie Rhizoctonia solani na bulwach ziemniaka. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02, 103. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf DOI: 10.13140/RG.2.1.3067.6249.
12.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Evaluation of the perception by farmers of potato protection against early blight. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02, 204-205. https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.pdf DOI: 10.13140/RG.2.1.1019.6244.
13.    Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Skiba D. 2016. Sonifikacja sadzeniaków ziemniaka jako metoda przyspieszania ich wieku fizjologicznego. 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, Streszczenia, 11-12.02., 216-217, https://www.ior.poznan.pl/plik,2298,streszczenia-56-sesji-naukowej-ior-pib-pdf.
14.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Importance of the agricultural extension (agricultural advisory) services in Poland. 5th International Conference for Young Researches. Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology. Krakow, 16-17 April 2016, 27.
15.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka B., Ludwiczuk A., Krochmal-Marczak B. 2016. Możliwości uprawy trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) w Polsce w aspekcie wielokierunkowego wykorzystania surowca. III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 55-58.
16.    Krochmal-Marczak B., Betlej I., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Stryjecka M., Uram A. 2016. Aktywności antyoksydacyjne naparów z liści słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.]). III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 59-60.
17.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Danilczenko H., Jariene E., Bienia B., Dykiel M. 2016. Wartość prozdrowotna ziemniaka o kolorowym miąższu. III Międzynarodowa Konferencja nt.: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 60-62.
18.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Możliwości projektowania żywności funkcjonalnej z batata (Ipomoea batatas [Lam].) III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016. ISBN 978-83-64457-19-7, 95-98.
19.    Stryjecka M., Gaj M., Kapeluszna M., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B. 2016. Zmiany właściwości antyoksydacyjnych kwiatów: dziewanny, wiązówki i bzu czarnego pod wpływem przechowywania. III Międzynarodowa Konferencja nt: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016, ISBN 978-83-64457-19-7, 96-98.
20.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2016. Ochrona ziemniaka w gospodarstwach ekologicznych województwa podkarpackiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa [w:] Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych. Puławy, 19-20 maj 2016, ISBN: 978-83-7562-217-1, 61-63.
21.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Potencjał słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) jako karmy dla zwierząt łownych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa [w:] Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych. Puławy, 19-20 maj 2016, ISBN: 978-83-7562-217-1, 85-87.
22.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Level of Adoption the Farmers in Sustainable Agriculture Principles in Lublin Region. III Forum Młodych Przyrodników. Lublin, 21.05.2016, 161. Red.: Paulina Gil, Kulik, Jolanta Karwat. Wydawca Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych; ISBN 978-83-939764-3-0 http://ssnp.org.pl/pliki/III_FMP_ksiazka_abstraktow_21_maja_2016%20(1).pdf
23.    Głowacka A., Zych M., Żołnierczuk J. 2016. Środowiskowe i ekonomiczne skutki wykorzystania ziarna owsa na cele energetyczne. „Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska”. Konferencja naukowo-techniczna połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo, Lublin, 19-20 maja 2016, 44.
24.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Oddziaływanie nawożenia dolistnego na zawartość fosforu i potasu w bulwach ziemniaka. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 4 czerwca 2016, 14.
25.    Hameed S.T., Sawicka B. 2016. The soil fertility of lubelskie Region in magnesium and calcium, according to the survey research. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06. 2016, 32.
26.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2016. Zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu w bulwach ziemniaka o kolorowym miąższu. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 51.
27.    Rachoń L, Szumiło G., Krochmal-Marczak B. 2016. Zróżnicowanie składu chemicznego czterech gatunków pszenicy jarej w zależności od intensyfikacji technologii produkcji. Znaczenie pierwiastków chemicznych w środowisku i medycynie. XIX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna. Lublin, 04.06 2016., 80-80.
28.    Noaema A.H., Sawicka B. 2016. The influence of foliar fertilization on the content of potassium and phosphorus in potato tubers. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 69.
29.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2016. Fluktuacja magnezu i wapnia w bulwach 45 odmian ziemniaka. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 78.
30.    Sawicka B. 2016. Zmienność genotypowa i środowiskowa wybranych pierwiastków w bulwach ziemniaka. XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016, 84.
31.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2016. Genetyczna zmienność polskich odmian ziemniaka. Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz Konferencja Naukowa: „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko”. Kraków, 12-14.06.2016, ISBN: 978-83-64758-36-2, 20-21.
32.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2016. Introdukcja batata (Ipomoea batatas L. Lam.) do warunków glebowo-klimatycznych Południowo-Wschodniej Polski. Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz Konferencja Naukowa: „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko”. Kraków, 12-14.06.2016, ISBN: 978-83-64758-36-2, 43-44.
33.    Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. 10th International Symposium on Chromatography of Natural Products June 6th-9th, 2016, Lublin.
34.    Kubat-Sikorska A., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2016. Walory smakowo-zapachowe niementolowych odmian mięt (Mentha sp.). III Forum Młodych Przyrodników. Lublin, 21.05.2016, 121. http://ssnp.org.pl/pliki/III_FMP_ksiazka_abstraktow_21_maja_2016%20(1).pdf
35.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Stryjecka M., Sawicka B., Hameed T.S. 2016. Jakość mikrobiologiczna suszonych liści dwóch gatunków mięty (Mentha arvensis i Mentha rotundifolia). Microbiological quality of the dried leaves of two species of mint (Mentha arvensis and Mentha rotundifolia). VIII International Scientific Conference of the series "The Role of Commodities in terms of the knowledge-based economy" Interdisciplinary and innovation commodities. Radom, 21-22 June 2016, 67.
36.    Hameed T.S., Sawicka B. 2016. Level of practical use of recommendations to protect against potato blight (Phytopthora infestans Mont de Bary) in the region of south-eastern Poland. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 june 2016. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 33-34.
37.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka A., Ludwiczuk A. Introdukcja nowych gatunków do warunków klimatycznych Polski na przykładzie Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. jako element rozwoju biogospodarki. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 june 2016. Wyd. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 35-36.
38.    Noaema A.H., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B. 2016. The application of foliar fertilizer in potato International Conference: “Bioeconomy in agriculture”. 21-22 june, 2016, Pulawy, Ed. IUNG-PIB Pulawy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 56-57.
39.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Skiba D., Bienia B. 2016. Biologiczny i gospodarczy aspekt produkcji słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. [Lam.]) w Polsce. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 june 2016. Wyd. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 68-69.
40.    Sawicka B., Pszczółkowski P., Barbaś P. 2016. Technologia stosowania probioemów w uprawie ziemniaka. International Conference: ”Bioeconomy in agriculture”. Puławy, 21-22 czerwca 2016, Wyd. IUNG-PIB Puławy, ISBN: 978-83-7562-219-5, 70-71.
41.    Głowacka A. 2016. Skuteczność chwastobójcza wybranych herbicydów stosowanych w jęczmieniu jarym. Konferencja Naukowa „Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej”. Lublin, 23-24 czerwca 2016, 20.