Zaproszenie do udziału w badaniu EUROSTUDENT VI

 

Zachęcamy do udziału w badaniu, któremu towarzyszy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

 

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz trzeci, przy czym pierwszy raz w historii badanie w naszym kraju realizowane będzie w uczelniach, na reprezentatywnej dla populacji studentów losowo-kwotowej próbie.

 

Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w grze o nagrody – tablety!
 

[ Link do ankiety ]