mgr inż. Agnieszka Staszowska

4.07.2016 mgr inż. Agnieszka Staszowska

Tytuł pracy: Wpływ metod obróbki cieplnej na jakość mięsa karpia i pstrąga tęczowego

Promotor: 

dr hab. Mariusz Florek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Władysław Migdał Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Dariusz Stasiak – UP  w Lublinie

Data publicznej obrony:  04.07.2016 r.

Data uzyskania stopnia:  21.09.2016 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia ryb