Warsztaty dyskusyjne: Jak usprawnić badanie opryskiwaczy w realiach wymagań integrowanej ochrony roślin?

 

 

2 czerwca 2016 r. w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie odbyły się warsztaty dyskusyjne pt. "Jak usprawnić badanie opryskiwaczy w realiach wymagań integrowanej ochrony roślin." zorganizowane przez Katedrę Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Oddział w Lublinie oraz  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie.

 

 

 

Warsztaty były kontynuacją inicjatyw organizowanych wcześniej w Poznaniu i Dobrczu. Ich celem było wypracowanie – zgodnie z zasadami metodyki pomiarowej – konsensusu między wytycznymi ustaw i rozporządzeń, wymaganiami w zakresie wyposażenia i metodyki badań sprawności technicznej opryskiwaczy, a doświadczeniami diagnostów SKO i operatorów opryskiwaczy. Wzięło w nich udział 100 osób z całej Polski.

 

 

 

Forum dyskusyjne – z udziałem naukowców, inżynierów, diagnostów i organów kontrolujących technikę ochrony roślin pozwoliło omówić i uściślić zasadnicze kwestie sporne i sformułować uwagi, które przyczynią się do prawidłowego użytkowania aparatury do ochrony roślin. Zagadnienia te mają duże znaczenie nie tylko dla operatorów opryskiwaczy, rolnika starającego się o certyfikat integrowanej ochrony roślin, doradców (ODR i innych), ale także dla SKO i organów kontrolujących (WIORIN, GIORIN, WIOŚ).

 

 

 

Program warsztatów zawierał zarówno referaty programowe (wygłoszone przez przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Inspektoratu Ochrony Roślin i Stacji Kontroli Opryskiwaczy ) jak i pokazy  i badania sprawności technicznej opryskiwaczy oraz sprzętu diagnostycznego.

 

 

 

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Lublinie.

[fot. Edmund Lorencowicz]