Profesor Andrzej Mocek doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Profesor Andrzej Mocek, wybitny gleboznawca i ekspert w dziedzinie chemii rolnej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość nadania tego najwyższego akademickiego tytułu honorowego odbyła się 2 czerwca 2016 r.  w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. 
 

 

od lewej: A. Mocek, S. Baran

od lewej: A. Mocek, S. Baran

 

Uroczystości przewodniczył JM Rektora prof. dr hab. Marian Wesołowski. W swoim przemówieniu podkreślił:
„Mamy w zwyczaju nadawać tytuł doktora honoris causa  rzadko. Dlatego jest on szczególną   nagrodą dla Doktoranta. Nobilituje  Doktora Honoris Causa oraz nasz Uniwersytet. Pan Profesor Andrzej Mocek spełnia wszystkie wymogi by doktorat honorowy otrzymać. Przyznajemy go z wdzięcznością za pracę nad promocją naszej  Uczelni, a także  podnoszenie  jej walorów kształceniowych, badawczych i innych. Wierzę, że nadany tytuł  honorowy umocni więzi pomiędzy bratnimi Uniwersytetami Przyrodniczymi w Poznaniu i w Lublinie, a profesor Andrzej Mocek będzie spoiwem unii personalno-realnej łączącej od dawna nasze Uczelnie.”

Stosowną uchwałę w  sprawie nadania honorowego tytułu  Senat Uczelni podjął na wniosek Rady Wydziału Agrobioinżynierii w dniu 26 lutego 2016 r., a  w trakcie uroczystości odczytał ją prof. dr hab. Andrzej Borowy, prorektor ds. kadr i organizacji.

Promotorem przewodu był prof. dr. hab. Stanisław Baran, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, z Wydziału Agrobioinżynierii. Przedstawił on życiorys profesora Mocka, zaznaczając, że „Myślą przewodnią Profesora i szkoły którą stworzył, było służenie polskiemu rolnictwu i środowisku. Jego prace prezentują oryginalne osiągnięcia naukowe i wniosły znaczący postęp do nauki o środowisku glebowym. Wieloaspektowa, a zarazem wyraźnie wyprofilowana działalność naukowa Profesora Andrzeja Mocka uczyniły z Niego uznanego eksperta w naukowych i aplikacyjnych zagadnieniach dotyczących racjonalnej gospodarki glebą, a także oceną i kształtowaniem jej właściwości w warunkach użytkowania rolniczego oraz na terenach objętych wpływem wieloczynnikowych presji antropogenicznych.”

Akt nadania tytułu po łacinie odczytał dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Wręczenia dokumentu z nadaniem tytułu dokonał JM Rektor.

 

Profesor Andrzej Mocek doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

[ FOTOREPORTAŻ ]

Doktor honoris causa UP w Lublinie w krótkim przemówieniu odniósł się do nowej godności akademickiej: „(…) Traktuję to z jednej strony jako efekt dostrzeżenia mojej dotychczasowej działalności nauko-wo-badawczej i wkład w rozwój młodych kadr naukowych, a z drugiej jako zobowiązanie do dalszego wspierania środowiska a nade wszystko moich dwóch Alma Mater.”
Następnie wygłosił tradycyjny wykład, o tytule: „Słońce – gwiazda życia i śmierci Ziemi.” , a we wprowadzeniu do niego przyznał: „Przygotowując się do dzisiejszej uroczystości, długo zastanawiałem się nad tematem wykładu. Zdając sobie sprawę z szerokiego spektrum Państwa zainteresowań, stwierdziłem że nie powinien być to wykład bezpośrednio związany z gleboznawstwem bądź szeroko pojętym rolnictwem. Uznałem, (…) że zainteresowanie winien wzbudzić temat o sile napędowej naszego funkcjonowania jaką jest Słońce, gwiazda która zadecydowała o narodzinach i która doprowadzi do śmierci naszej cudownej planety, jaką jest Ziemia.”

Wykład, ze względu na tematykę jak i erudycyjny sposób jego przedstawiania, wzbudził żywe zainteresowanie wśród zebranej publiczności.

Liczne listy gratulacyjne, jakie nadeszły do Uczelni z tej okazji, wspomniał we fragmentach prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

Uroczystość swoim występem uświetnił Chór Akademicki z dyrygentem dr. Mirosławem Ziomkiem.

 

 

[tekst, foto: BPU]

 

 

 

[BPU, montaż: M. Niedziółka]