lek. wet. Przemysław Bartoszek

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 lek. wet. Przemysława Bartoszka

na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:

 

„Badania porównawcze nad kształtowaniem się wybranych wskaźników hematologicznych, biochemicznych i odpornościowych u klaczy Konika polskiego w okresie okołoporodowym”