Zajęcia ogólnouczelniane – komunikat – studenci II stopnia, którzy od października będą studentami II roku!


 

 

ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

 

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy od 1.10.2016 r. będą studentami drugiego roku.

 

 

W związku z obowiązkiem realizacji niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych od 1.10.2016 r. w semestrze zimowym przez studentów drugiego stopnia, prosimy o wybranie tylko jednego przedmiotu z prezentowanej oferty 23 przedmiotów. Zapisy odbywają się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Oferta” i trwają od 1-15 czerwca 2016 r.

 

Informujemy, że na stronie internetowej w sekcji STUDENCI jest umieszczona zakładka ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE, która zawiera ofertę przedmiotów wraz z krótkim opisem. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i opisem przed dokonaniem wyboru. Po zakończeniu zapisów zostanie ogłoszona lista przedmiotów, które będą realizowane od 1.10.2016 r. i podana do wiadomości studentom ( do końca czerwca 2016 r. ).

 

Wszelkich informacji na temat organizacji zapisów na zajęcia ogólnouczelniane udzielają pracownicy dziekanatów.

 

 programy merytoryczne