Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin