Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania i Marketingu