Wydział Medycyny Weterynaryjnej z akredytacją europejską

 

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymał decyzję o przyznaniu akredytacji Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE). Tym samym potwierdzona została wysoka jakość kształcenia na kierunku weterynaria. Przyznana forma akredytacji obowiązuje do 2021 roku.

 

 

 

Jak powiedział dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk: „Uzyskanie akredytacji EAEVE wiązało się z ciężką pracą wszystkich pracowników Wydziału. Kryteria jej uzyskania są bardzo wysokie i stawiają nas w jednym szeregu z najlepszymi wydziałami w Europie.”

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie otrzymał europejską akredytację już po raz drugi, pierwszy raz miało to miejsce w 2005 r.

 

Europejskie Stowarzyszenie Wydziałów Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education) powstało w 1988 r. Obecnie należy do niego około 100 wydziałów weterynaryjnych w Europie oraz w Izraelu i Turcji. Misją EAEVE jest ocena, promocja i wspieranie wysokiego poziomu kształcenia w zakresie medycyny weterynaryjnej.

[BPU]