Zmarła Prof. zw. dr hab. Danuta Pięta

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 marca 2009 roku zmarła

Ś.P.

Prof. zw. dr hab. Danuta Pięta

Długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry Fitopatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum serii Hortorum Cultus. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odszedł niespodziewanie wybitny fitopatolog i mikolog. Człowiek szlachetny, o wielkim sercu, bez reszty oddany swojej pracy naukowej, wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń fitopatologów i studentów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. we czwartek, 19 marca, o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Cecylówce k. Pionek.

Pracownicy Katedry Fitopatologii
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego