„Uczeń z indeksem UP w Lublinie” – zajęcia dla licealistów

 

16 maja 2016 r. w ramach akcji „Uczeń z indeksem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” pod patronatem Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, prof. dr hab. Eugeniusza Greli zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów z I klasy Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie.

 

Uczniowie dzień rozpoczęli wykładem i ćwiczeniami zatytułowanymi „Badania mitochondrialnego DNA w aspekcie ekologii molekularnej” przeprowadzonymi przez dr hab. Brygidę Ślaską, prof. nadzw. UP. Na wykładzie uczniowie zapoznali się z ekologią molekularną, która jest dziedziną biologii zajmującą się badaniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy organizmami oraz między nimi a środowiskiem ich życia. Natomiast na warsztatach, które odbyły się w nowoczesnym Laboratorium Biologii Molekularnej, należącym do Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,  przeznaczonym do prowadzenia zajęć na wielu kierunkach Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, uczniowie poznali zasady pracy w tym laboratorium oraz przeprowadzili samodzielnie izolację DNA z włosów lisów.
 

 

 

 

 

Następnie zespół pracowników Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych pod opieką prof. dr hab. Joanny Barłowskiej przygotował pokazy i warsztaty odkrywające „Tajemnice mleka”. W trakcie zajęć młodzież dowiedziała się m.in. dlaczego warto pić mleko, a także jak wykrywać jego zafałszowania. Dr inż. Monika Kędzierska-Matysek zaprezentowała aparaty do oceny podstawowego składu chemicznego, zawartości komórek somatycznych i mocznika w mleku. Dr inż. Barbara Topyła przeprowadziła warsztaty z oceny dyspersji tłuszczu mlekowego z wykorzystaniem mikroskopu optycznego. Dr Anna Wolanciuk opowiedziała o ocenie wskaźników przydatności technologicznej mleka, a doktorantka mgr inż. Agnieszka Zaborska wytłumaczyła jak dokonuje się oceny zawartości białek serwetkowych i witamin w mleku z wykorzystaniem chromatografu cieczowego. Trudne zagadnienie techniki chromatografii gazowej uczniowie poznali pod okiem dr Piotra Domaradzkiego, który na tej podstawie omówił przebieg analizy profilu kwasów tłuszczowych w produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

 

 

Podczas kolejnego pokazu, w Pracowni Oceny Jakości Jaj, należącej do Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, dr Kornel Kasperek w ramach warsztatów „Kupuj jaja świadomie”, zapoznał licealistów z celem i kryteriami oceny jaj, zarówno wylęgowych, jak i konsumpcyjnych oraz poszczególnymi etapami analizy jakości. Przebieg analizy zademonstrowano wykorzystując m.in. zestaw urządzeń do oceny jakości jaj EQM (TSS-York, UK). 

 

 

 

 

 

Na zakończenie, w Zakładzie Biologii Środowiskowej i Apidologii (Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej), młodzież mogła zobaczyć pszczoły, czerw i zasklepy z miodem na wyjętej z ula ramce z plastrem. Uczniowie wysłuchali wykładu o fascynującym życiu tych owadów oraz strukturze i hierarchii w rodzinie pszczelej. Uczniowie dodatkowo mogli zobaczyć sprzęt pszczelarski podczas warsztatów o „Życiu pszczoły” poprowadzonych przez dr hab. Anetę Strachecką i doktorantkę mgr Aleksandrę Łoś. Zajęcia zakończyły się degustacją miodów odmianowych z pasieki będącej częścią Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman.
 

 

 


 

 

Organizatorem warsztatów była dr hab. Brygida Ślaska, prof. nadzw. UP.

 

 

Tekst, zdjęcia: Aleksandra Łoś, Aneta Strachecka