Komunikat o godzinach rektorskich w związku z wyborami prorektorów na kadencję 2016-2020

 

 
 
K O M U N I K A T
 
 
W związku z wyborami Prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016-2020 ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu
 
12 maja br. w godz. od 10.00-15.00
 
 
 
 
 
 
JM REKTOR
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
(-)Prof. dr hab. Marian Wesołowski