Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni – wybory Prorektorów

Nr 17/2016 

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI
 
KOMISJA WYBORCZA UCZELNI 
INFORMUJE, ŻE
 
w dniu 12 maja br. o godz. 1100 w Centrum Kongresowym
 (budynek Agro II, ul. Akademicka 15)
odbędą się wybory Prorektorów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
na kadencję 2016-2020
 
Kandydatami na Prorektorów są:
 
Prof. dr  hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
 
Elektorzy proszeni są o przybycie o godzinie 10.30  celem podpisania listy obecności. Elektorzy powinni legitymować się otrzymanym mandatem wraz z dowodem tożsamości.
 
 
PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI
(-)Prof. dr hab. Irena Kiecana