8 Maja – Święto Bibliotek i Bibliotekarzy

Z okazji święta Bibliotek i Bibliotekarzy wszystkim Pracownikom Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie samych sukcesów, wielu czytelników i zadowolenia z pracy,

zaś Czytelnikom naszej biblioteki ciekawych i przydatnych książek, również online, oraz pomocnych i życzliwych bibliotekarzy.

życzy

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

    Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni