Pierwsze spotkanie współorganizatorów XIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki

27 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie współorganizatorów XIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Uczelnią przewodniczącą w tym roku jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Spotkanie otworzył prorektor ds. organizacji i kadr, prof. dr hab. Andrzej Borowy  –  przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Dziękując zebranym za przybycie, podkreślił znaczenie Lubelskiego Festiwalu Nauki dla animacji życia naukowego i popularyzacji badań i pracy naukowej. Przedstawił hasło tegorocznej edycji”: „Nauka źródłem inspiracji”, nawiązując do różnych możliwości jego interpretacji.

 

 

 

W dalszej kolejności członkowie Komitetu Organizacyjnego omówili harmonogram prac, procedurę zgłaszania i akceptacji projektów festiwalowych oraz przebieg Pikniku Naukowego. 
 

 

 

Aktualnie wszystkie jednostki współorganizujące Festiwal pracują nad zgłaszaniem swoich projektów festiwalowych. Uruchomienie rejestracji dla uczestników Festiwalu – głównie z myślą o grupach zorganizowanych ze szkół – planowane jest na pierwszą połowę czerwca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

Koordynatorem uczelnianym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest w tym roku dr Izabela Kot  z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Zachęcamy wszystkich pracowników naszej Uczelni do aktywnego włączenia się w tworzenie projektów festiwalowych!

 

Więcej informacji na temat LFN na stronie: www.festiwal.lublin.pl