Pomocniczy pracownik obsługi w Dziale Administracyjno –Gospodarczym

  

 
  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
informuje o wolnym stanowisku
pomocniczy pracownik obsługi
w Dziale Administracyjno –Gospodarczym
 
 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej: sprzątanie obiektów.

Wymiar czasu pracy : ¾ etatu.

Praca w godzinach od 6:00 do 12:00.

 

Na powyższym stanowisku może wystąpić ryzyko kontaktu z odczynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz materiałem biologicznym.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o złożenie wniosku o zatrudnienie do dnia 30 kwietnia 2016r. do godz. 13.00 w sekretariacie Uczelni (Lublin, ul. Akademicka 13 pokój nr 261). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, po przeprowadzeniu której zostanie dokonany wybór.