Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt.