mgr Małgorzata Olech

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr  Małgorzaty Olech
na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:
Rola i znaczenie badań laboratoryjnych w profilaktyce i leczeniu podklinicznych i atypowych stanów niedoborowych u krów mlecznych” 

•  Ogłoszenie o obronie

•  Streszczenie

•  Ocena – Prof. P. Sobiech 

•  Ocena – Prof. D. Bednarek