Eliminacje okręgowe XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

22 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiadę przeprowadził Komitet Okręgowy działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w którego skład wchodzą dr hab. Piotr Kraska (przewodniczący) oraz dr Sylwia Andruszczak (sekretarz). W zmaganiach wzięło udział 128 uczniów z 40 szkół z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego.

 

 

 

Uczniowie startowali w sześciu blokach tematycznych.  W organizację Olimpiady aktywnie włączyli się pracownicy i doktoranci naszej Uczelni oraz studenci Koła Naukowego Agronomów, biorąc udział w pracach Jury. Funkcję przewodniczących Jury w poszczególnych blokach tematycznych pełnili: dr Ewa Kwiecińska-Poppe (Produkcja roślinna), dr hab. Marek Babicz prof. nadzw. UP w Lublinie (Produkcja zwierzęca), dr inż. Andrzej Turski (Mechanizacja rolnictwa), dr Agnieszka Malik (Technologia żywności), dr inż. Marta Zalewska-Korona (Gastronomia), dr hab. Halina Lipińska (Architektura krajobrazu).

 

 

 

Zmaganiom uczniów przyglądał się Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, wręczając najlepszym uczestnikom Olimpiady ufundowane przez siebie puchary, natomiast puchar dla najlepszej szkoły ufundował JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski.

 

 

 

W eliminacjach centralnych Olimpiady okręg lubelski będzie reprezentowało 18 uczniów. Najlepsze wyniki w Olimpiadzie uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie, natomiast największą liczbę punktów zdobył Marcin Kruk z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Lublinie.
 

 

 


 

 

 

[tekst i zdjęca: S. Andruszczak]