Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej