Nowy hotel dla owadów na terenie kampusu


13.04.2016r. na terenach zielonych (w pobliżu parkingu) przed budynkiem Rektoratu,  stanął kolejny hotel dla murarki ogrodowej w ramach akcji „Uczeń z indeksem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

 

Studenci, doktoranci i pracownicy Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt) przygotowali rurki trzciny oraz kokony Osmia rufa, z których za kilka dni wygryzą się pszczoły. Te niezwykle pożyteczne, wczesnowiosenne owady zbierając pyłek do zapełnienia komór, zapylają tysiące kwiatów. Nie są agresywne wobec człowieka, a ich roli nie da się przecenić, zwłaszcza w dobie depopulacji pszczół na świecie. 

 

Koordynatorem akcji „Uczeń z indeksem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” jest dr hab. Aneta Strachecka.

 

 


 

 

[fot. Aneta Strachecka]