Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biochemii i Toksykologii