Konkursy NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11, POLONEZ 2

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy:

 

  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

 

Termin składania wniosków w konkursach to 15 czerwca 2016 roku.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Dostęp do Wniosku ma wyłącznie wnioskodawca za pomocą loginu hasła, a pracownicy Działu Nauki udzielają wszelkich informacji i służą pomocą.

 

Do dnia 06 czerwca 2016 r. w Dziale Nauki należy złożyć zgodnie z Zarządzeniem Rektora UP w Lublinie nr 48 z dn. 17  października 2013 r. Zgłoszenie Projektu Badawczego oraz 1 egz. „wydruku roboczego” Wniosku w celu sprawdzenia pod względem formalnym i finansowym. Po wyznaczonym terminie Wnioski zostaną przyjęte przez pracowników Działu Nauki po uzyskaniu przez Wnioskodawcę zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wnioski poprawnie przygotowane (3 egz.) zostaną przekazane do podpisu Prorektora, a następnie 1 egz. Dział Nauki przesyła do  NCN.

 

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest  obowiązkiem wnioskodawcy.