XIII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych i III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

7. kwietnia 2016 r. odbyło się XIII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych oraz III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt oraz Radę Doktorantów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie już po raz trzynasty gościł uczestników XIII MSSKN nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” oraz po raz trzeci studentów studiów doktoranckich.

 

 

 

 

Obie konferencje odbywały się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego oraz Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt – prof. dr hab. Eugeniusza Greli. Zgromadziły one znaczną liczbę uczestników z 8 ośrodków akademickich (ZUT Szczecin, UP Wrocław, UWM Olsztyn, UP Poznań, UR Kraków, UR Rzeszów, PWSZ Chełm i UP Lublin), którzy reprezentowali 29 Kół i Sekcji Naukowych. Łącznie zaprezentowano 103 opracowania naukowe w formie referatów lub posterów w następujących sesjach: A – Biologia i hodowla zwierząt (27 – MSSKN), B – Ochrona środowiska (10 – MSSKN), C – Posterowa (28 – MSSKN), D – Biologia (2 – OKD), E – Nauki rolnicze (7 – OKD), F – Hodowla zwierząt (3 – OKD), G – Ochrona środowiska (1 – OKD), H – Nauki o żywności (5 – OKD), I – Posterowa (20 – OKD).

 

 

 

Komitet naukowy obu konferencji (prof. dr hab. Sławomir Pietrzak, prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. dr hab. Antoni Brodacki, prof. dr hab. Jan Matras, prof. dr hab. Leszek Drozd, prof. dr hab. Leszek Tymczyna, dr hab. Jacek Łętowski prof. UP) uznał poziom prezentowanych prac za bardzo wysoki i przyznał nagrody oraz wyróżnienia w 5 kategoriach.

 

 

 

Studenci (Zarząd KNBiHZ : Konrad Grzesiuk, Katarzyna Ziomek, Agnieszka Chlebiej, Patrycja Kołodziej, Magdalena Misygar) i doktoranci (mgr inż. Marta Kozak) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie tylko świetnie przygotowali obie konferencje pod względem organizacyjnym, ale również doskonale zaprezentowali wyniki swoich badań zwyciężając we wszystkich kategoriach oraz zajmując cztery razy drugie i trzecie miejsce, a także uzyskując jedenaście wyróżnień. Wielkie słowa uznania należą się także opiekunom studenckich sekcji naukowych, których podopieczni przygotowali wiele prac (dr hab. Marek Babicz prof. UP, którego wychowankowie przedstawili 11 prac w ramach Sekcji hodowli i biotechnologii świń, czy też dr inż. Wanda Krupa, której studenci w ramach Sekcji behawiorystyki zwierząt zaprezentowali 9 prac).

W uroczystości podsumowania konferencji i rozdania nagród wzięli udział: Rektor – elekt UP w Lublinie na kadencję 2016-2020, prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Litwińczuk oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. Eugeniusz Grela.
 

 

[ tekst: Sławomir Pierzak,

foto: BPU]