Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kadencji 2016-2020

5 kwietnia 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą,  odbyły się wybory Rektora na kadencję 2016-2020. Kolegium Elektorów, przedstawicieli całej społeczności akademickiej, składa się z  269 osób. W głosowaniu tajnym oddano 264 ważne głosy. 155 elektorów było za wyborem prof. Zygmunta Litwińczuka na jedenastego  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk   jest czołowym specjalistą z zakresu hodowli bydła w kraju i zagranicą, prowadzi badania z zakresu m.in. mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, a w szczególności restytucji rasy białogrzbietej w Polsce. Doktor Honoris Causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008) oraz  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2012). Związany z Wydziałem Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła.

 

 

W najbliższym czasie Rektor – elekt przedstawi skład kolegium rektorskiego. Członkowie Kolegium Elektorów mogą zgłaszać (w terminie do 3 dni od wyboru rektora) do Przewodniczącej Komisji wyborczej Uczelni propozycje kandydatów na prorektorów. Propozycje te nie są wiążące dla Rektora – elekta. Ponadto wybór kandydata na stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktyki musi zostać zaopiniowany przez studentów. Wybory prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016-2020 zostaną dokonane w terminie do 15 maja. W dalszej kolejności na wszystkich Wydziałach Uczelni będą miały miejsce wybory władz dziekańskich, które zakończą się w terminie do 16 czerwca.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Kadencja nowych władz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpocznie się 1 września 2016 r.  i potrawa do 31 sierpnia 2020 r.

Informacje na temat wyborów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UP w Lublinie:

http://bip.up.lublin.pl/wybory/
 

 

[BPU]