Otwarcie wystawy “Drewniany Skarb – Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość

 

30 marca 2016 (środa) o godz. 12:00 w holu głównym Collegium Agronomicum II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się  uroczyste otwarcie wystawy "Drewniany Skarb – Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość", zrealizowanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

Wystawa prezentuje architekturę drewnianą występującą na Lubelszczyźnie oraz w norweskim Larviku. Projekt, którego wystawa jest efektem miał na celu dokumentowanie i promocję tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa.

 

 

Jednocześnie na wystawie prezentowane są prace absolwentki kierunku architektura krajobrazu mgr inż. arch. kraj. Sylwii Grunwald, ukazujące walory przyrodnicze i kulturowe dawnej osady letniskowej Adampol, obecnie dzielnicy Świdnika.

 

S. Grundwald pracę inżynierską pt. ‘Ogród przy secesyjnej willi w Świdniku’ wykonała w 2014 roku. Wyniki prowadzonych badań prezentowała już w 2013 roku na konferencji naukowej organizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Tematykę kontynuowała w pracy magisterskiej pt. ‘Ocena dendroflory oraz projekt ścieżki przyrodniczo-kulturowej na terenie osiedla mieszkaniowego Adampol w Świdniku’ obroniła z wynikiem bardzo dobrym w 2016 roku. Opracowanie ścieżki tematycznej  spotkało się z zainteresowaniem pracowników Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Obecnie trwają prace nad interaktywną wersją ścieżki, która będzie zamieszczona na stronie Ośrodka.

 

 

 

 

Obie prace dyplomowe zostały wykonane w Katedrze Botaniki. Ich opiekunem naukowym była dr inż. Beata Żuraw, adiunkt,  promotor 16 prac inżynierskich oraz 15 prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu. Recenzowała 3 prace inżynierskie. W dziedzinie architektura krajobrazu opublikowała 5 prac w czasopismach punktowanych, w tym posiadającym współczynnik IF, rozdział w monografii oraz 8 doniesień naukowych. Współpracuje z Miejskim Architektem Zieleni Lublina, który włączył w 2016 roku 3 projekty studenckie do programu realizacji na terenie zieleni osiedlowej w Lublinie.
 

Wystawę można zwiedzać do 15 kwietnia 2016 r.

 

 

[ fotoreportaż z wernisażu wystawy ]

 

 

Więcej informacji można uzyskać: 
dr inż. Beata Żuraw (promotor)

mgr inż. Sylwia Grunwald (autor prac)