Dzień Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Warsztaty popularnonaukowe, prezentacje kierunków studiów i organizacji studenckich, pokazy sprzętu i rezultatów prac laboratoryjnych – to główne atrakcje Dnia Otwartego, który Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zorganizował 11 marca 2016.
 

 

 

Wydarzenie otworzył prezentacją oferty edukacyjnej prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. Krzysztof Gołacki. Wymienił w niej cztery najważniejsze powody, dla których warto studiować na naszej Uczelni: zapotrzebowanie na rynku pracy, możliwość wszechstronnego wykształcenia, związanie z regionem oraz możliwości rozwoju pasji i zainteresowań. O tym, w jaki sposób najlepiej wykorzystać czas na studiach na działalność w organizacjach studenckich i udział w wymianach opowiedział przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Marcin Szymczuk.

W dalszej części programu odbyły się warsztaty popularnonaukowe i prezentacje na stoiskach. Warsztaty były związane z przedmiotami, jak i z  kierunkami studiów: np. Chemiczny niezbędnik maturzysty, Behawiorystyka zwierząt – przychodzi pies do lekarza, Gen w „pracy” czyli badanie ekspresji genów, Kultury in vitro, Mikroorganizmy w bioinżynierii i innych naukach przyrodniczych.

 

 

  [  Fotoreportaż  ]


 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prezentujące nowy kierunek studiów: chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, prowadzone przez Katedrę Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego. Przybliżono kierunek od strony merytorycznej prezentując wyposażenie techniczne (urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, kolektory, aparatura), technologie oraz możliwości m.in. liofilizacji z degustacją wytworzonych produktów, kriogeniki poprzez zróżnicowaną obróbkę ciekłym azotem, techniki termowizji, wykorzystania ultradźwięków do dezintegracji materiałów i generowania kawitacji, zastosowania mikroskopu do obrazowania zjawisk i obiektów oraz pomiarów a także zaprezentowano na modelu działanie ogniwa fotowoltaicznego. Uzupełnieniem warsztatów była degustacja wielu gatunków lodów przygotowanych przez Studenckie Koło Naukowe Chłodnictwa. W warsztatach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele pracodawców wspomagając prezentację kierunku: Agram S.A.,  Cool Lublin, Juwent Ryki, Rapa Lublin, Hortex – Polski Ogród Ryki, Agro-Star Lublin, Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw w Lublinie, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Wod-Kan. CO i Gaz. Z. Daniewski, Eurocompass Lublin, Eureka Lublin.

 

 

 

Kilkadziesiąt barwnych stoisk prezentujących kierunki studiów, koła naukowe, organizacje studenckie powstało w holu AGRO II i Centrum Kongresowego. Można było wziąć udział np.  w zabawie z klockami Planisty, zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej, wydrukować model na drukarce 3D, zdegustować naleśników z mąki kasztanowej, obserwować kolorowe reakcje chemiczne czy wykonać bukiet wiosennych kwiatów.

Informacje o rekrutacji i informatory były dostępne cały czas na stoisku Działu Organizacji Studiów. O studiach podyplomowych informowało Centrum Kształcenia Ustawicznego, a o Erasmusie: Biuro Wymiany Międzynarodowej. Maturzyści mogli również skorzystać z porad doradcy zawodowego Biura Praktyk i Karier Studenckich oraz zwiedzić bazę dydaktyczną naszej Uczelni.

 

Dziękujemy wszystkim za udział!

  

 

 

[tekst, foto: BPU]