mgr inż. Michał Pałys

 

 

16.03.2016

mgr inż. Michał Pałys

Tytuł pracy: “Mikrobiologiczna konwersja sacharydów do kwasu mlekowego przez nowo wyizolowane szczepy grzybów z rodzaju Rhizopus“.

 

 

 

Promotor: 

prof. dr hab. Zdzisław Targoński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Fiedurek – UMCS w Lublinie

prof. dr hab. Waldemar Gustaw – UP  w Lublinie

Data publicznej obrony:  16.03.2016 r.

Data uzyskania stopnia:  20.04.2016 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: biotechnologia żywności