lek. wet. Beata Żylińska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
lek. wet. Beaty Żylińskiej
na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:
„Ocena przydatności biomateriałów nanokompozytowych PLDLA/HAp nasączonych alginianem sodu (NA) w przebiegu gojenia doświadczalnych ubytków chrzęstno-kostnych u królików”

• Ogłoszenie o obronie
Streszczenie
Recenzja – Prof. dr hab. M. Galanty
Recenzja – Dr hab. I. Polkowska