Zaproszenie: III Ogólnokrajowa Konferencja “Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”