Nowy kierunek studiów – chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane

Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane jako studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia to nowość w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Absolwent tego  kierunku trafi na rynek pracy jako specjalista przygotowany do działalności w sferze: projektowania produkcji, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej takich systemów w każdej dziedzinie, także w sferze życia codziennego.

„Rynek pracy oczekuje na specjalistów z zakresu szeroko rozumianego chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa po każdym poziomie kształcenia, a na absolwentów z wykształceniem wyższym w szczególności. Urządzenia i rozwiązania w tym zakresie są obecne w każdej dziedzinie naszego życia, w coraz większym stopniu.” – mówi prof. dr hab. Franciszek Kluza, odpowiedzialny za  kierunek – „Kierunek jest ściśle powiązany z aktualnymi trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką, szczególnie w sferze optymalizacji pozyskiwania i wykorzystania energii w zgodzie z dbałością o jakość środowiska.” – dodaje.

W trakcie rozwoju kierunku przewidywane jest certyfikowane dokształcanie w poszczególnych obszarach fachowych objętych kierunkiem studiów.

Obowiązkowa praktyka czterotygodniowa realizowana jest po trzecim roku studiów.  Odbywa się ona  w firmach branży HVAR oraz produkcji chłodniczej. Studenci odbywają praktyki w działach: projektowych, technicznych, produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, transportowych, oraz w laboratoriach badawczych.

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów, natomiast studia niestacjonarne 8 semestrów. W przypadku studiów II stopnia trwają one odpowiednio: stacjonarne 3 semestry i niestacjonarne 4semestry.

W rekrutacji na I stopień studiów uwzględniane są przedmioty: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.

Kierunek prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 


Więcej informacji, kontakt dla mediów: prof. dr hab. Franciszek Kluza, tel. 81-461-00-61, w. 115