Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Anatomii Histologii Zwierząt