Pracownik do Działu Technologii Multimedialnych na stanowisko specjalisty ds. nagłośnienia i oświetlenia.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika do Działu Technologii Multimedialnych na stanowisko specjalisty ds. nagłośnienia i  oświetlenia na podstawie umowy o pracę,  w systemie równoważnego czasu pracy.

 
  
Wymagania wobec kandydata:
 • wykształcenie  co najmniej średnie techniczne,
 • udokumentowane minimum 2 lata pracy przy obsłudze technicznej sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w zakresie wydarzeń scenicznych np. teatralnych, klubowych, konferencyjnych,
 • znajomość sprzętu nagłośnieniowego i audiowizualnego,
 • znajomość sprzętu oświetleniowego, w tym systemów pracujących w protokole DMX- urządzeń inteligentnych,
 • umiejętność obsługiwania sterowników oświetleniowych. Mile widziana dobra znajomość ALFA, RAVE, CASE lub podobnych,
 • umiejętność obsługiwania mikserów audio analogowych i cyfrowych. Mile widziana dobra znajomość stołów Soundcraft i Yamaha,
 • znajomość obsługi komputera / poczta elektroniczna, pakiet MS Office, Internet/

 

 

Wymagane dokumenty:

 • cv i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie  dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie.
  

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13 p. 257 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy DTM” lub przesłać poczta na adres: Uniwersytet Przyrodniczy  Dział Spraw Pracowniczych,20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 w terminie do dnia 12 lutego 2016 r.