Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.