Wystawa prac semestralnych na kierunku architektura krajobrazu

27 stycznia 2016 r. o godzinie 12.00 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostanie otwarta wystawa semestralnych projektów studentów II roku studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu.

Miejsce: hol Centrum Kongresowego, ul. Akademicka 15.

Na wystawie prezentowane będą prace semestralne z takich przedmiotów jak: Projektowanie zintegrowane, Park miejski, Ocena krajobrazu kulturowego, Projektowanie konserwatorskie, Ogród polski oraz Sacrum w krajobrazie.

Tematyka prac studentów dotyczy: parku Ludowego i terenów przyległych, zespołu parkowo-dworskiego na Felinie, terenu przy kościele Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie oraz ogrodu pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Opiekunem wystawy jest Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu). Wystawa będzie czynna do 1 lutego 2016 r.

[ Materiał video w TVP Lublin ]