Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu