Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego